Lastenlinna pelastettava

Vetoomus Lastenlinnan pelastamiseksi

Lastenlinna on ainutlaatuinen terveydenhoidon, jälleenrakennusajan kansallisen yhteisvastuun sekä arkkitehtuurin kansallinen muistomerkki. Se muistuttaa keskoshoidon, imeväiskuolleisuuden minimoimisen ja lasten terveydenhuollon maailmanlaajuisestikin merkityksellisestä historiasta maassamme. Arkkitehtonisesti se on esimerkki huomattavan naisarkkitehdin Elsi Borgin sekä muiden suunnittelijoiden ja taiteilijoiden kuten kuvanveistäjä Sakari Tohkan yhteistyöstä ja lisäksi sodanjälkeisen lyhyen romanttisen vaiheen ainoita säilyneitä julkisia rakennuksia.


HUSin tulee arvostaa omaa kulttuuriperintöään ja etsiä aktiivisesti uutta käyttötarkoitusta Lastenlinnan kaltaisille arvokiinteistöille. Arvorakennus pitäisi kunnostaa säilyttävästi, mahdollisimman vähäisillä puuttumisilla alkuperäiseen arkkitehtuuriin.

Lastenlinnassa 40-luvun interiöörit ovat osittain säilyneet harvinaisen hyvin, ja ne pitäisi pyrkiä säilyttämään sellaisinaan. Yläkerroksissa oli aikanaan työsuhdeasuntoja, joiden palauttaminen alkuperäiseen käyttöön olisi mahdollista, mutta koko rakennuksen muuttaminen asuintaloksi on liian voimakas muutos. Julkisivurappauksen uusiminen on myös liian kajoava toimenpide, julkisivun säilyttävä korjaaminen veistoksineen paikalla riittää.


HUSilla on paljon toimintoja, jotka eivät edellytä rajua saneerausta, kuten luento-, neuvottelu- ja terapiatoiminnot. Esimerkiksi lastenneurologian ja –psykiatrian toiminnot voisi palauttaa Lastenlinnaan. Säilyttävä korjaus on myös kustannuksiltaan huomattavasti edullisempaa kuin aiemmissa laskelmissa edellytetyt muutostyöt.


Me vetoamme HUSin, Helsingin kaupungin sekä valtiovallan päättäjiin, että Lastenlinna säilytettäisiin HUSin omistuksessa ja korjattaisiin sen kansalista arvoa kunnioittavalla tavalla terveydenhoitomme ja kansallisen yhteisvastuun arvokkaana muistomerkkinä.

Lääkärit

Lääkärit

Arkkitehdit

Vetoomus

Me allekirjoittaneet yhdymme vetoomukseen (avoin kaikille).

Allekirjoita vetoomus:

Kaikki allekirjoittaneet:

Vetoomus (Responses)

Huom: Lista päivittyy pienellä viiveellä!